,

Wpływ pozytywnego myślenia na sukces: Jak twój umysł kształtuje Twoje życie

Witajcie, MonuMentalni! Dziś pragnę poruszyć niezwykle istotny temat, który leży u podstaw naszej misji – pozytywne myślenie i jego ogromny wpływ na osiąganie sukcesu w życiu.Często słyszy się, że to jak myślimy, kształtuje nasze życie, jednak czy naprawdę zdajemy sobie sprawę z ogromnej potęgi, która drzemie w naszym umyśle? Przyjrzyjmy się temu bliżej i sprawdźmy,…

By.

min read

positive thinking

Witajcie, MonuMentalni! Dziś pragnę poruszyć niezwykle istotny temat, który leży u podstaw naszej misji – pozytywne myślenie i jego ogromny wpływ na osiąganie sukcesu w życiu. Często słyszy się, że to jak myślimy, kształtuje nasze życie, jednak czy naprawdę zdajemy sobie sprawę z ogromnej potęgi, która drzemie w naszym umyśle? Przyjrzyjmy się temu bliżej i sprawdźmy, jak to, o czym myślimy wpływa na nasze decyzje, zachowania i osiągnięcia.

Badania naukowe potwierdzające siłę pozytywnego myślenia

Przez lata badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że pozytywne myślenie ma ogromną moc wpływania na nasze życie. Badania prowadzone przez psychologów, neurologów i naukowców z innych dziedzin potwierdzają, że pozytywne nastawienie może korzystnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne oraz sukces zawodowy. Osoby o pozytywnym podejściu do życia często radzą sobie lepiej ze stresem, są bardziej odporne na negatywne zdarzenia, a także wykazują większą skłonność do podejmowania wyzwań i osiągania celów.

Przykładowo, badanie przeprowadzone przez Zahrę Taherkhani oraz jej zespół, opublikowane w czasopiśmie „Nature” w marcu 2023 roku, skupiło się na badaniu skutków treningu pozytywnego myślenia na populację osób starszych, z naciskiem na poprawę ich odporności i jakości życia. Grupa 100 starszych osób została podzielona na grupę interwencyjną i kontrolną. Osoby z grupy interwencyjnej uczestniczyły w sesjach treningowych na temat pozytywnego myślenia, składających się z jednej 90-minutowej sesji tygodniowo przez kolejne osiem tygodni. Treść sesji oparta była na teoriach psychologii pozytywnej, koncentrując się na Siłach Charakteru, Zaangażowaniu i Przepływie oraz Sensie. Trening wykorzystywał różne metody nauczania, takie jak wykłady interaktywne, dyskusje grupowe oraz prezentacje multimedialne. Grupa kontrolna nie uczestniczyła w żadnych interwencjach. Wyniki badania wykazały, że trening pozytywnego myślenia przyniósł pozytywne efekty w postaci lepszego myślenia, większej odporności oraz większej satysfakcji z życia wśród uczestników. Analiza danych została przeprowadzona za pomocą statystyk opisowych i inferencyjnych, a wyniki uzyskano na poziomie istotności statystycznej [1].

Kolejne badanie ukazało, że to nie sukces wywołuje szczęście, lecz poczucie, że jest się szczęśliwym pomaga osiągnąć sukces. W artykule opublikowany w grudniowym wydaniu Psychological Bulletin w 2005 roku trójka badaczy, Sonja Lyubomirsky, Laura King, oraz Ed Diener, przeanalizowała badania przeprowadzone na ponad 275 000 osób. Jak stwierdzono w artykule, kluczowym elementem szczęścia jest czas, w którym doświadczamy pozytywnych emocji, a nie ich intensywność. Kluczem do szczęścia jest więc przeżywanie szczęśliwych chwil jak najczęściej, raczej niż poszukiwanie intensywnych przeżyć. Szczęśliwi ludzie często przeżywają pozytywne uczucia przez większość czasu, co identyfikujemy jako wysoki średni poziom pozytywnego afektu. Ten chroniczny stan szczęścia może wynikać z różnych czynników, takich jak predyspozycje osobowościowe, aktualne życiowe okoliczności lub celowe działania danej osoby. Szczęśliwe osoby zdefiniowano więc jako te, które doświadczają tego wysokiego średniego poziomu pozytywnego afektu, nazywanego również subiektywnym dobrostanem. Analiza wykazała, że najszczęśliwsze osoby zawdzięczają swój sukces w części swojemu optymizmowi i pozytywnemu podejściu. To właśnie dzięki temu, że ludzie czują się szczęśliwi, zazwyczaj są pewni siebie, optymistyczni i pełni energii, a inni znajdują ich sympatycznymi i towarzyskimi. Szczęśliwi ludzie mogą więc skorzystać na tych postrzeganiach, łatwiej osiągając swoje cele, osiągając sukces prywatny i zawodowy [2]. Czy szczęśliwi ludzie częściej są ekstrawertyczni? Literatura dotycząca związku między szczęściem a towarzyskością oraz ekstrawersją sugeruje, że osoby szczęśliwe często posiadają otwarte i ekstrawertyczne osobowości. Ekstrawertycy cechują się ciepłem, towarzyskością, asertywnością, zainteresowaniem nowymi doświadczeniami, afiliacją, żywiołowością, aktywnością i energicznością. Badania wykazały, że ekstrawersja jest pozytywnie związana ze szczęściem, długotrwałym pozytywnym afektem oraz satysfakcją z życia, zarówno wśród studentów, jak i osób starszych, a także w różnych krajach. Wyniki metaanalizy potwierdziły, że afiliacja, czyli skłonność do budowania relacji z innymi, ma najwyższą średnią korelację ze szczęściem spośród najczęściej badanych cech osobowości. Dodatkowo, badania sugerują, że pozytywny afekt pełni rolę “spoiwa”, które łączy różne aspekty ekstrawersji, takie jak asertywność, towarzyskość i poczucie przynależności [2].

Badania z zakresu psychologii pozytywnej wykazały także, że ludzie, którzy regularnie praktykują wdzięczność i optymizm, mają lepsze samopoczucie, wyższe poczucie własnej wartości i większą satysfakcję z życia. Ponadto, badania nad neuroplastycznością mózgu pokazują, że pozytywne myślenie może faktycznie zmieniać strukturę i funkcjonowanie naszego mózgu, otwierając nowe ścieżki poznawcze i wzmacniając nasze połączenia neuronalne związane z pozytywnymi emocjami i zachowaniami.

W nowym badaniu zidentyfikowano cechę optymizmu oraz obszar kory orbitofrontalnej (OFC) mózgu jako czynniki osobowości i mózgu wpływające na lęk, ale natura ich wzajemnych relacji pozostaje niejasna. Badano mechanizmy stojące za ochronną rolą cechy optymizmu oraz zwiększonej objętości OFC w zmniejszaniu objawów lęku u 61 zdrowych osób, które wypełniły kwestionariusze dotyczące optymizmu i lęku oraz przeszły badanie strukturalne za pomocą rezonansu magnetycznego. Po pierwsze, objętość szarej masy OFC była związana z większym optymizmem, który z kolei wiązał się z niższym poziomem lęku. Po drugie, cecha optymizmu pośredniczyła w związku między objętością lewej części OFC a poziomem lęku, co oznaczało, że zwiększona objętość w tym obszarze mózgu chroni przed objawami lęku poprzez zwiększenie optymizmu. Te wyniki dostarczają nowych dowodów na mechanizmy mózg-osobowość chroniące przed objawami lęku w zdrowym funkcjonowaniu, oraz wskazują potencjalne cele dla interwencji prewencyjnych i terapeutycznych mających na celu zmniejszenie podatności i zwiększenie odporności na zaburzenia emocjonalne [3].

Techniki pozytywnego myślenia

Jak możemy praktycznie wykorzystać pozytywne myślenie w naszym codziennym życiu? Istnieje wiele skutecznych technik, które możemy stosować, aby trenować nasz umysł do myślenia pozytywnie.

Afirmacje

Jednym z najbardziej popularnych sposobów jest stosowanie afirmacji – pozytywnych stwierdzeń, które powtarzamy sobie regularnie, aby wzmocnić naszą wiarę w siebie i nasze możliwości. Afirmacje mogą dotyczyć różnych obszarów życia, takich jak zdrowie, sukces zawodowy, relacje czy finanse. Warto regularnie powtarzać afirmacje rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem, aby wzmocnić ich efekt. Afirmacje są potężnym narzędziem do wzmacniania pozytywnego myślenia i kształtowania naszego sposobu myślenia oraz przekonań. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby tworzyć skuteczne afirmacje:

 1. Określ cel: Zanim zaczniesz tworzyć afirmacje, zastanów się, jakie konkretne cele chcesz osiągnąć lub jakie pozytywne przekonania warto byłoby wzmocnić. Może to być zwiększenie pewności siebie, poprawa zdrowia, osiągnięcie sukcesu w pracy lub w relacjach.
 2. Formułuj pozytywnie: Afirmacje powinny być sformułowane w sposób pozytywny i konstruktywny. Unikaj używania słów negatywnych lub zaprzeczeń. Zamiast powiedzieć “Nie będę się już bać”, lepiej powiedz “Czuję się pewnie i odważnie”.
 3. Skup się na konkretach: Sprecyzuj dokładnie, co chcesz osiągnąć. Im bardziej konkretne i spersonalizowane będą twoje afirmacje, tym lepiej będą one działać. Na przykład, zamiast powiedzieć “Chcę czuć szczęście”, powiedz “Cieszę się każdym dniem i doceniam małe radości życia”.
 4. Używaj teraźniejszego czasu: Formułuj afirmacje w teraźniejszym czasie, tak jakby założony cel był już osiągnięty. To pomaga mózgowi uwierzyć w to, że to, o czym mówisz, jest aktualne i możliwe. Na przykład, zamiast powiedzieć “Będę czuć szczęście”, powiedz “Czuję szczęście”.
 5. Zwróć uwagę na emocje: Podczas tworzenia afirmacji staraj się wyobrazić sobie, jakie uczucia i emocje będą towarzyszyć osiągnięciu celu. Im bardziej uczuciowe i prawdziwe będą twoje afirmacje, tym silniejszy będzie ich wpływ na twoje myślenie i działania.
 6. Powtarzaj regularnie: Aby afirmacje były skuteczne, powtarzaj je regularnie, najlepiej codziennie. Możesz je powtarzać rano po przebudzeniu, wieczorem przed snem, lub w dowolnym momencie dnia, który jest dla ciebie dogodny.

Przykładowo, jeśli twoim celem jest zwiększenie pewności siebie, możesz stworzyć afirmację: “Jestem pewny/pewna siebie i odważnie podchodzę do każdej sytuacji życiowej”. Pamiętaj jednak, że afirmacje to tylko część procesu, a ich skuteczność zależy także od działań podejmowanych w kierunku osiągnięcia celu oraz od zaangażowania w proces zmiany myślenia i przekonań.

Dziennik wdzięczności

Inną skuteczną techniką jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Polega to na regularnym zapisywaniu rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, co pomaga nam skupić się na pozytywnych aspektach życia i doceniać to, co już mamy.

Tworzenie dziennika wdzięczności to kolejne skuteczne narzędzie do wzmacniania pozytywnego myślenia i zwiększania poczucia szczęścia oraz zadowolenia z życia. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby rozpocząć prowadzenie dziennika wdzięczności:

 1. Codziennie zapisuj trzy rzeczy, za które odczuwasz wdzięczność: Każdego dnia zastanów się nad trzema rzeczami, które sprawiły, że czujesz wdzięcznść. Mogą to być drobne rzeczy, jak piękna pogoda, spotkanie ze znajomym, smaczny posiłek, czy też większe osiągnięcia i wydarzenia życiowe.
 2. Skup się na konkretach i szczerości: Staraj się opisywać rzeczy, za które czujesz wdzięczność w sposób konkretny. Im bardziej szczegółowo opiszesz dane wydarzenie lub doświadczenie, tym silniejsze będą twoje poczucia wdzięczności. Nie bój się również wyrażać swoich prawdziwych emocji i uczuć.
 3. Wykorzystaj zmysły: Staraj się angażować wszystkie zmysły w opisywaniu swoich doświadczeń. Opisując, za co czujesz wdzięczność, skup się na tym, co widzisz, słyszysz, dotykasz, wąchasz lub smakujesz w momencie, który pragniesz opisać.
 4. Zanotuj również małe codzienne radości: Oprócz większych wydarzeń i osiągnięć, zwracaj uwagę na wdzięczność za codzienne drobiazgi i przyjemności, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Mogą to być chwile relaksu, uśmiech nieznajomego na ulicy, czy też ciepły kubek ulubionej herbaty.
 5. Praktykuj regularnie: Aby dziennik wdzięczności przyniósł oczekiwane efekty, staraj się pisać regularnie, najlepiej codziennie. Możesz to robić wieczorem, przed snem, aby zakończyć dzień refleksją nad pozytywnymi wydarzeniami, lub rano, aby zacząć dzień od wdzięczności i pozytywnej energii.

Przykładowo, w dzienniku wdzięczności możesz zapisać: “Dziś jestem wdzięczny/wdzięczna za ciepłe promienie słońca, pyszne śniadanie z rodziną oraz za możliwość spędzenia czasu na ulubionym hobby”. Pamiętaj, że dziennik wdzięczności to narzędzie, które ma pomóc ci zauważać i doceniać piękno życia codziennego oraz budować pozytywne nastawienie i wdzięczność.

Medytacja

Praktyka medytacji i mindfulness to także niezwykle pomocne narzędzie w kształtowaniu pozytywnego myślenia, ponieważ pomaga nam obserwować nasze myśli i emocje z dystansem, a także uczy nas akceptacji i obecności w chwili obecnej.

Medytacja jest praktyką, która może przynieść wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby rozpocząć praktykę medytacji:

 1. Wybierz odpowiednie miejsce i czas: Znajdź ciche, spokojne miejsce, gdzie możesz poczuć się komfortowo i swobodnie. Wybierz również czas, który pasuje do twojego harmonogramu i w którym możesz być niestraszony przez inne obowiązki.
 2. Usiądź wygodnie: Usiądź w wygodnej pozycji, z wyprostowanym kręgosłupem. Możesz usiąść na poduszce na ziemi, krześle, czy nawet leżeć na plecach, jeśli to dla ciebie bardziej komfortowe.
 3. Skoncentruj się na oddechu: Zacznij od skupienia się na oddechu. Zamknij oczy i zacznij świadomie obserwować swój oddech, jak wchodzi i wychodzi z ciała. Możesz skupić się na odczuwaniu powietrza w nosie lub ruchach brzucha podczas wdychania i wydechu.
 4. Akceptuj myśli i emocje: Podczas medytacji może pojawić się wiele myśli i emocji. Zamiast walczyć z nimi, po prostu zaakceptuj je i pozwól im przepłynąć. Wróć do skupienia na oddechu, gdy zauważysz, że twój umysł wędruje.
 5. Kontynuuj praktykę przez kilka minut: Zacznij od krótkich sesji medytacyjnych, np. od pięciu do dziesięciu minut dziennie, a następnie stopniowo zwiększaj czas, gdy poczujesz się gotowy. Najważniejsze jest regularne praktykowanie medytacji, nawet jeśli jest to tylko kilka minut dziennie.
 6. Kluczem jest cierpliwość i wyrozumiałość: Medytacja to umiejętność, która wymaga praktyki i cierpliwości. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów. Daj sobie czas na naukę i rozwój.

Praktykowanie medytacji regularnie może pomóc ci uspokoić umysł, zredukować stres i napięcie, poprawić koncentrację i świadomość oraz zwiększyć ogólne poczucie spokoju i równowagi. Jeśli chcesz, możesz również skorzystać z przewodników do medytacji lub aplikacji mobilnych, które mogą pomóc ci w rozpoczęciu praktyki. Co ciekawe, skuteczność medytacji jest potwierdzona badaniami naukowymi! Więcej o medytacji napiszę w kolejnych wpisach.

Przykłady sukcesów dzięki pozytywnemu myśleniu

Abraham Lincoln

Jeśli potrzebujesz dowodów na moc pozytywnego myślenia, nie musisz szukać daleko. Przyjrzyj się przykładom osób, które osiągnęły wielkie sukcesy dzięki temu podejściu.

Historia Abrahama Lincolna, szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest doskonałym przykładem tego, jak potężny wpływ niesie ze sobą pozytywne nastawienie.

Lincoln urodził się w skrajnym ubóstwie, ale to nie powstrzymało go przed osiągnięciem wielkich rzeczy. Pomimo wielu przeciwności losu, w tym porażek politycznych i osobistych, Lincoln nigdy nie stracił wiary w siebie ani pozytywnego podejścia do życia. Jego słynne słowa,

“Większość ludzi jest tak szczęśliwa, jaką decyzję podejmą co do bycia”,

są dowodem na to, jak bardzo wierzył w moc naszego własnego myślenia.

Kiedy spotkały go trudności, zamiast się załamywać, postanowił działać. Rozpoczął samodzielną naukę prawa i w końcu stał się cenionym prawnikiem. Nawet po porażkach w polityce, nie poddał się, a w 1860 roku został wybrany na prezydenta, prowadząc Stany Zjednoczone przez jeden z najbardziej burzliwych okresów w historii – wojnę secesyjną.

Jego pozytywne podejście nie tylko wpłynęło na jego własną przyszłość, ale także miało ogromny wpływ na przyszłość całego narodu. Jego decyzja o ogłoszeniu wolności niewolników w terytoriach kontrolowanych przez Konfederację przyczyniła się do ostatecznego zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.

Historia Lincolna jest inspirującym przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach, nasze podejście do życia może sprawić, że osiągniemy wielkie rzeczy [4].

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi, znany również jako Ojciec Narodu w Indiach, był postacią, której życie w pełni odzwierciedlało jego słowa:

“Niech moje słowa będą pozytywne. Słowa stają się moimi zachowaniami. Niech moje zachowania będą pozytywne. Zachowania stają się moimi nawykami. Niech moje nawyki będą pozytywne. Nawyki stają się moimi wartościami. Niech moje wartości będą pozytywne. Wartości stają się moim przeznaczeniem”.

Jego życie było nie tylko manifestacją tych słów, ale także potężnym dowodem na ich prawdziwość.

Urodzony w 1869 roku w porządku kasty bania w prowincji Gudźarat, w Indiach, Gandhi wyrósł na jednego z największych przywódców duchowych i politycznych XX wieku. W swojej młodości wyjechał do Anglii, gdzie studiował prawo, a po powrocie do Indii podjął praktykę jako adwokat w Południowej Afryce.

To właśnie tam, w Południowej Afryce, Gandhi po raz pierwszy zetknął się z dyskryminacją rasową, co skłoniło go do zaangażowania się w walkę o prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną. Jego motto “Satyagraha”, czyli siła prawdy i pokojowego oporu, stało się podstawą jego ruchu niepodległościowego.

Gandhi praktykował pozytywny sposób myślenia, który kształtował jego postępowanie. Jego pokojowy opór, oparty na zasadach nieprzemocy i samoofiary, był manifestacją jego pozytywnego podejścia do życia i wiary w siłę dobra. Jego działania były zawsze prowadzone zgodnie z jego głębokimi wartościami moralnymi i etycznymi.

Jako przywódca ruchu niepodległościowego w Indiach, Gandhi inspirował miliony ludzi do walki o wolność i godność. Jego determinacja, poświęcenie i pozytywne podejście do życia doprowadziły Indie do uzyskania niepodległości w 1947 roku.

Jego słowa i działania kontynuują inspirację dla ludzi na całym świecie, przypominając nam, że pozytywne myślenie i wartości mogą napędzać nas do osiągnięcia wielkich rzeczy i zmieniać losy narodów. Mahatma Gandhi był nie tylko przywódcą politycznym, ale także mistrzem ducha, którego życie było prawdziwym przykładem siły pozytywnego podejścia i wartościowych postaw.

Podsumowanie

Wpływ pozytywnego myślenia na sukces jest niezaprzeczalny. Nasze myśli kształtują nasze życie, dlatego warto dbać o to, aby utrzymywać pozytywne nastawienie i wiarę w siebie, nawet w obliczu trudności. Wykorzystując techniki pozytywnego myślenia i czerpiąc inspirację z sukcesów innych osób, możemy stworzyć życie pełne radości, spełnienia i sukcesów.

Jeżeli nadal to czytasz, dziękuję za poświęcenie uwagi temu wpisowi! Mam nadzieję, że przyniósł on wartość i inspirację do refleksji. A teraz chciałbym usłyszeć Twoje myśli na temat pozytywnego myślenia i jego wpływu na Twoje życie. Czy masz jakieś doświadczenia lub historie sukcesu, którymi chcesz się podzielić? Czekam na Twój komentarz i dyskusję!

Bibliografia:

1. Taherkhani, Z., Kaveh, M.H., Mani, A. et al. The effect of positive thinking on resilience and life satisfaction of older adults: a randomized controlled trial. Sci Rep 13, 3478 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-30684-y

2. Lyubomirsky S, King L, Diener E. The benefits of frequent positive affect: does happiness lead to success? Psychol Bull. 2005 Nov;131(6):803-55. doi: 10.1037/0033-2909.131.6.803. PMID: 16351326.

3. Dolcos S, Hu Y, Iordan AD, Moore M, Dolcof F. Optimism and the brain: trait optimism mediates the protective role of the orbifrontal cortex gray matter volume against anxiety. u Soc Cogn Aggect Neurosci. 2016 Feb;11(2):263-71. doi: 10.1093/scan/nsv106. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26371336; PMCID: PMC4733335.

4. https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/abraham-lincoln/

5. https://www.britannica.com/biography/Mahatma-Gandhi

3 responses to “Wpływ pozytywnego myślenia na sukces: Jak twój umysł kształtuje Twoje życie”

 1. Karol S. Avatar
  Karol S.

  Świetny artykuł, fajnie i lekko się czyta. Jak to rapuje Sokół „myślę pozytywnie, nic mnie nie wku*** dzisiaj” 😅

  1. screachail Avatar

   Sokół – Dobra postać do dołączenia w sekcji z Lincolnem i Gandhim 😁
   Cieszę się, że dobrze się czytało!

 2. […] Dbanie o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu zarówno w pracy, jak i życiu osobistym. Regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowe odżywianie oraz odpowiedni sen są fundamentem naszej energii i wytrwałości, podczas gdy praktyki relaksacyjne i wsparcie społeczne pomagają nam utrzymać równowagę i dobre samopoczucie. Dlatego warto inwestować w swoje zdrowie, aby móc cieszyć się pełnią życia i osiągać zamierzone cele. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pozytywne myślenie może doprowadzić cię do sukcesu, kliknij tutaj. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *